Опишіть географічні особливості та сучасні тенденції народжуваності в Європі

Протягом багатьох тисячоліть населення західної частини європейського континенту, як і Землі в цілому, росло дуже повільно. Це пояснюється низьким рівнем розвитку продуктивних сил, великою залежністю людини від природи на ранніх етапах людської історії. Подальший розвиток цивілізації пов'язане з такими явищами, як застосування металу, вдосконалення землеробства й скотарства, впровадження ряду технічних винаходів.
Європа у розвитку цивілізації була історичним лідером. Але її населення за першу тисячу років нашої ери збільшилося всього в півтора рази. Найбільш населеною тут була територія нинішньої Франції.
Зростання чисельності населення Європи в середні віки був сильно порушений епідемією чуми (XIV ст.), Під час якої загинуло близько чверті (а в деяких районах до половини) всіх мешканців. До середини другого тисячоліття найбільш населеними країнами були Франція (понад 15 млн. чол.) Та Німеччина (11 млн. чол.). У Великобританії налічувалося близько 5 млн. чол. Динаміка зростання чисельності населення Європи до початку ХХ століття представлена ​​. Сильне негативний вплив на

Опишіть географічні особливості та сучасні тенденції смертності в Європі. 54.Опишіть географічні особливості та сучасні тенденції природного приросту населення в Європі.

Проаналізуйте у розрізі субрегіонів основні демографічні показники Європи.

Охарактеризуйте демографічні прогнози для Європи.

За даними ООН, у 1900 роцi кожна четверта людина планети жила у Європi. Нинi населення Європи становить близько 10 вiдсоткiв, а через двадцять рокiв частка європейцiв серед iнших жителiв планети становитиме лише 7 вiдсоткiв.

Нинi демографiчна ситуацiя в Європi досить тривожна. У глобальному сенсi це проявляється зменшенням частки бiлої раси - саме тiєї раси, яка i збудувала чинну суспiльну модель свiту, основану на християнських засадах. Сьогоднi ця цивiлiзацiя стрiмко старiє i втрачає свiй наступальний i креативний потенцiал.

У всiх європейських країнах iстотно знижується народжуванiсть, зменшується кiлькiсть дiтей i молодi, а отже, зростає число пенсiонерiв. Це означає, що європейськi країни перетворюються на такий собi "геронтологiчний клуб": Європа стає спiльнотою пенсiонерiв, а вони не спроможнi дати свiтовi новий поштовх, показати новий приклад.

Люди похилого вiку вже не мають такої живої творчої енергiї. Вони дбають передусiм про комфорт, про виживання, безпеку. Їх набагато бiльше обходить збереження дотеперiшнього стану, нiж модернiзацiя системи чи якiсь новi ризики. Європа нинi намагається пристосуватись до викликiв мусульманського свiту, який, на вiдмiну вiд неї, розвивається дуже потужно.Європа нагромадила величезнi багатства, завдяки чому її громадяни можуть жити комфортно. Але їй доводиться сьогоднi докладати великих зусиль, щоб цi багатства оберегти вiд iнших. Для того, щоб обслуговувати себе, доводиться запрошувати iммiгрантiв -- людей iнших рас, зовсiм iншого менталiтету i вiросповiдання.

До числа найбільш актуальних проблем сучасного людства відноситься проблема народонаселення, пов'язана насамперед із прискореними темпами зростання населення. Так, на початку нашої ери на Землі нараховувалося близько 200 млн. осіб, у 1000 р. - 275 млн., у середині 17 ст. - 500 млн., у 1850 - 1,3 млрд., у 1900 - 1,6 млрд., у 1950 - 2,5 млрд., у 1970 - 3,6 млрд. за даними на 1999 рік, чисельність населення світу становила 6 млрд.

Розкрийте основні проблеми міжнаціональних відносин у Європі.

Опишіть особливості міжетнічних відносин у однонаціональних країнах Європи.

Опишіть особливості міжетнічних відносин у країнах Європи зі значною часткою національних меншин.

Опишіть особливості міжетнічних відносин у дво- та багатомовних країнах Європи.

Розкрийте історичні особливості міграції населення у Європі.

Міграцією називають переселення або переміщення, обумовлене зміною місця проживання. За винятком переїздів всередині одного населеного пункту, або незначного адміністративного центру.

Розкрийте географічні особливості сучасної міграції населення у Європі.

Опишіть основні проблеми, пов’язані з міграцією населення у Європі.

Опишіть найбільші міські агломерації і мегалополіси зарубіжної Європи.

Коротко охарактеризуйте господарство та населення Європейського Союзу.


2178927586843404.html
2178957340613719.html
    PR.RU™